NMBF maakt doorstart

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) heeft vandaag een doorstart gemaakt. Het forum is in 2011 opgericht om de beleidsmatige discussie over e-factureren en e-procurement in Nederland te faciliteren. Het NMBF was enige tijd niet bijeengekomen, maar vandaag heeft het nieuwe bestuur een werkprogramma en nieuwe huisstijl gepresenteerd.

Het NMBF geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Europese overlegorganen en de Nederlandse overheid over e-factureren en e-procurement. Het NMBF is een publiek-privaat forum dat kan rekenen op een breed draagvlak onder marktpartijen en de overheid. De doorstart van het forum ontleent zijn relevantie aan de grote potentie van e-factureren en e-procurement.

Tijdens een bijeenkomst van het forum op donderdag 26 oktober 2019 heeft het nieuwe bestuur het NMBF-werkprogramma 2019-2020 gepresenteerd en de nieuwe huisstijl van het NMBF laten zien. Ook zijn bij die gelegenheid Europese en Nederlandse vraagstukken op het gebied van e-procurement en e-factureren behandeld. Het NMBF laat ook een nieuwe website en LinkedIn-pagina ontwikkelen om nieuws, recente ontwikkelingen en beleidsvraagstukken onder de aandacht te brengen.

Het NMBF wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en inzet van Logius, dat secretariële ondersteuning levert.