Ministerie van BZK gaat toezien op infrastructuur e-factureren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bekendgemaakt dat het per 1 oktober 2020 het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-factureren op zich neemt. Met deze stap wil het ministerie een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-factureren in Nederland garanderen.

Gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Op dit moment is de digitale infrastructuur voor e-factureren in beheer bij de private stichting Simplerinvoicing. Deze zorgt onder andere voor de aansluiting op de Europese Peppol-infrastructuur voor e-factureren. Europese overheden, waaronder de Nederlandse, gebruiken Peppol om aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van e-factureren te voldoen. Via de Peppol-infrastructuur geven zij hun leveranciers de gelegenheid e-facturen te sturen.

In goed overleg met Simplerinvoicing neemt het ministerie van BZK nu de rol van kadersteller en toezichthouder op het gebied van e-factureren op zich. Het ministerie van BZK gaat hierdoor in Nederland de rol van Peppol-autoriteit vervullen. Deze beslissing is genomen omdat uit onderzoek naar voren kwam dat het publiek belang van e-factureren op dit moment een actievere rol van de overheid vraagt.

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) juicht toe dat de Nederlandse overheid het grote belang onderkent van een veilige en betrouwbare nationale infrastructuur voor e-factureren. Het NMBF verwacht dat het ministerie van BZK als Peppol-autoriteit de verdere implementatie en adoptie van e-factureren in Nederland naar een hoger plan kan brengen.