NMBF roept staatssecretaris op e-facturatie te stimuleren

De leden van het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) hebben staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag in een open brief opgeroepen e-facturatie in Nederland verder te stimuleren. De NMBF-leden concluderen dat de aanzienlijke voordelen van e-factureren in Nederland nog grotendeels onbenut blijven. Om hierin verandering te brengen doen zij vier aanbevelingen aan de staatssecretaris.

NMBF-voorzitter Justin de Jager

Als e-factureren in Nederland algemeen gangbaar wordt, levert dit een geraamde kostenbesparing op van 1,2 miljard euro per jaar, schrijven de NMBF-leden in hun brief. Daarnaast levert e-facturatie een positieve bijdrage aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen, doordat elektronische facturen een lagere CO2-uitstoot hebben dan facturen die op papier verstuurd worden. Bovendien kunnen organisaties door e-facturatie meer capaciteit overhouden voor hun kerntaken.

"Deze brief is het product van intensieve gesprekken tussen de leden van het NMBF, ze mogen dan ook erg trots zijn op het resultaat", aldus NMBF-voorzitter Justin de Jager

In hun brief aan de staatssecretaris wijzen de NMBF-leden er ook op dat brede adoptie van e-factureren de weg vrijmaakt voor verdere automatisering van de economische transactieketen. E-facturatie is daarmee een eerste stap op weg naar het volledig digitaliseren van het betaalproces tussen (overheids)organisaties en bedrijven. De rechtmatigheid van betalingen kan digitaal automatisch worden geverifieerd en ook is het bijvoorbeeld mogelijk realtime de doelmatigheid van bestedingen te monitoren.

Om de voordelen van e-factureren voor Nederland te behalen, doen de NMBF-leden in hun brief de volgende vier aanbevelingen:

  • Investeer in het vertrouwen in e-facturatie
  • Investeer in het vergroten van de bekendheid van e-facturatie
  • Investeer is het vergroten van de meerwaarde van e-facturatie
  • Herijk periodiek de effectiviteit van het beleid en onderzoek welke drempels een verdere adoptie in de weg staan

Deze vier aanbevelingen zijn in de brief gedetailleerd uitgewerkt. De NMBF-leden willen de Nederlandse overheid en de verantwoordelijk staatssecretaris hiermee aanmoedigen een concrete beleidsambitie voor e-facturatie in Nederland te formuleren. De basis daarvoor zou een vernieuwde maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) kunnen zijn, als vervolg op de mkba die in 2014 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is gemaakt.