Analyse governance afsprakenstelsels voor programma Regie op Gegevens

Dit rapport biedt een analyse van de governance van een aantal afsprakenstelsels in het kader van het programma Regie op Gegevens. Daarnaast leveren de opstellers van het rapport enkele scenario's voor het inregelen van de governance van het programma Regie op Gegevens.