Rapportage referentiekaders NMBF-werkgroep compliancy (NMBF-CP)

In deze rapportage geeft de NMBF-werkgroep compliancy adviezen over e-factureren en compliancy in Nederland, gericht op de berichtenstandaard NLCIUS en het Peppol-afsprakenstelsel.