E-factureren en e-procurement in de EU

De Europese Commissie werkt vanaf 2022 aan e-facturatie en e-procurement binnen het New Digital Europe Programme. Dit programma is onder andere gericht op het creëren van een digitaal ecosysteem voor EU-overheden. Met dat doel ondersteunt het programma organisaties in de publieke sector, hun leveranciers en service- en softwareproviders bij de implementatie van digitaal zakendoen in de EU-lidstaten.

Om de voordelen van e-factureren en e-procurement in de EU te benutten, stimuleert de Europese Commissie de implementatie ervan in de EU-lidstaten. Als grote voordelen van e-factureren en e-procurement beschouwt de Europese Commissie:

  • kostenreductie
  • snellere betalingen
  • eenvoudiger digitaal zakendoen met Europese overheden
  • gemakkelijker handeldrijven in de EU

Meer weten?

Een goed startpunt om meer de te weten te komen over wat de Europese Commissie doet op het gebied van e-factureren en e-procurement is de (Engelstalige) pagina eInvoicing:

Op deze pagina staan onder meer verwijzingen naar de EU-richtlijn over e-factureren en de Europese standaard voor e-factureren (Engels). Er is ondersteuning door een servicedesk en gebruikerscommunity (Engels). Voor hulp bij de implementatie van e-factureren en e-procurement zijn verschillende tools (Engels) beschikbaar.