MKBA e-factureren

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) van de invoering van EU-richtlijn 2014/55/EU over e-factureren. In deze mkba worden verschillende alternatieven voor de implementatie van e-factureren vergeleken.