Quick Scan MKBA e-facturatie en e-procurement

Quickscan van de publieke en maatschappelijke effecten van e-facturatie en e-procurement in Nederland. In dit rapport vindt u een analyse van de huidige stand van zaken, zowel bij bedrijven als de overheid. Het rapport biedt ook een aantal adviezen om e-facturatie en e-procurement in Nederland te versnellen.

Download het rapport