Investeringen in e-factureren

Om e-factureren te stimuleren en faciliteren zijn al veel maatschappelijke en private investeringen gedaan. Er zijn richtlijnen, normen en infrastructuur. Er is software die organisaties kunnen gebruiken om e-facturen te versturen en ontvangen.

Voorbeelden van maatschappelijke en private investeringen in e-factureren zijn:

  • Europese richtlijn e-factureren - Er is sinds 2014 een Europese Richtlijn voor e-facturatie bij overheidsopdrachten (2014/55/EU). Deze richtlijn verplicht Europese overheden om e-facturen te accepteren en te kunnen verwerken, als deze voldoen aan de Europese norm (EN 16931). Deze richtlijn is in Nederland bovendien verankerd in de Aanbestedingswet, waardoor overheidsorganisaties en aanbestedende diensten e-facturen verplicht moeten kunnen ontvangen en verwerken, als deze voldoen aan de Nederlandse norm, de Core Invoice User Specification (NLCIUS). Hiermee is elektronische factureren aan de overheid in Nederland een recht geworden.
  • Europese norm e-factureren - Omdat e-factureren internationaal zakendoen moet vergemakkelijken is in de Europese Unie een Europese norm voor e-facturen opgesteld (EN 16931). Een organisatie in Letland kan hierdoor moeiteloos en met dezelfde snelheid een e-factuur versturen naar Spanje als naar een organisatie in eigen land, mits alle partijen gebruik maken van software die voldoet aan de Europese norm.
  • Nederlandse norm voor e-factureren - Europese lidstaten mogen een afgeleide nationale standaard van de Europese norm voor e-factureren ontwikkelen. Dit is geen aparte norm, maar een zogenoemde 'user specification' van de onderdelen van de Europese norm die een EU-lidstaat het meest gebruikt. In Nederland via een publiek-private samenwerking zo de NLCIUS opgesteld. Deze berichtenstandaard wordt beheerd en onderhouden door het Standaardisatieplatform e-factureren (STPE). Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. TNO en het normalisatie-instituut NEN verzorgen gezamenlijk het secretariaat van het STPE.
  • Digitale infrastructuur voor e-factureren - Er bestaat in Nederland een digitale infrastructuur om e-facturen op een veilige en betrouwbare manier tussen zender en ontvanger uit te wisselen. Deze infrastructuur is gemaakt met behulp van Europese digitale bouwstenen. Het is in feite een stelsel van marktpartijen die ervoor zorgen dat een e-factuur altijd volgens de geldende standaarden kan worden verstuurd tussen zender en ontvanger.
  • Softwarepakketten die e-factureren mogelijk maken - Met behulp van Europese subsidies van het Connecting Europe Facility-programma (CEF) heeft de Nederlandse overheid met een aantal marktpartijen een markt gecreëerd van aanbieders die e-facturatie-oplossingen bieden in de vorm van modules of zelfstandige programma’s die e-facturen kunnen genereren en verzenden of kunnen ontvangen en verwerken.