E-factureren: veel winst te behalen

Bij het gebruik van e-factureren in Nederland is nog veel winst te behalen, merkt het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF).

Er is weliswaar een stijging gaande in het aantal organisaties dat gebruik maakt van e-factureren, maar vaak is dit maar een van de manieren om een factuur te versturen of te ontvangen. Er is dan niet gekozen om alleen nog maar voor te sorteren op e-factureren.

Het NMBF ziet het als zijn taak om een bijdrage te leveren aan de verdere implementatie van e-factureren. Dit doet het NMBF door discussies te faciliteren, goede voorbeelden te verspreiden, deel te nemen aan evenementen en adviezen te geven. Deze adviezen zijn gericht op de bevordering van de implementatie van e-factureren, het NMBF adviseert onder andere de Nederlandse overheid hierover.