E-procurement

E-procurement is het volledig digitaal laten verlopen van de bedrijfsprocessen rondom inkoop. E-procurement houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties alle berichten en transacties die bij het inkoopproces horen digitaal gaan uitwisselen. Dit levert grote kostenbesparingen en andere maatschappelijke voordelen op. Daarom zet het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) zich hiervoor in.

Het NMBF pleit voor een digitale infrastructuur voor e-procurement in Nederland, gebaseerd op open standaarden. Daarbij is het einddoel iedere organisatie, van klein tot groot, mee te laten profiteren van de voordelen. Denk bij de voordelen van e-procurement aan:

  • Grotere efficiëntie van inkoop- en leveringsprocessen en minder fouten.
  • Significante besparingen voor inkopende en leverende partijen door automatisering.
  • Meer transparantie over de voortgang van het inkoop- en leveringsproces.
  • Inkoopprocessen data-gedreven inrichten: verspilling minimaliseren, optimaliseren prijs-kwaliteitverhouding, eenvoudiger contractmanagement

Lees verder: richting e-procurement in vier stappen