Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppolautoriteit

In dit kwartiermakersrapport staat uiteengezet hoe de organisatie en taken van de Nederlandse Peppolautoriteit zijn ingericht. De taken van de autoriteit zijn: regie en beheer van het Peppol-afsprakenstelsel, randvoorwaarden daarvoor stellen en toezicht op de naleving van gemaakte afspraken.

Download het rapport