Kansen voor e-procurement: 3 miljoen euro Europese financiering

De Connecting Europe Facility (CEF) van de Europese Commissie stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor e-procurement. Dit biedt kansen voor bedrijven en organisaties die e-procurement verder willen brengen. Europese consortia kunnen projectvoorstellen op het gebied van e-procurement doen via het CEF Telecom-programma. De uiterste datum voor het indienen van een voorstel is 5 november 2020.

Beeldmerk van Connecting Europe Facility (CEF) met een kaart van Europa en het silhouet van een windmolen

De Europese financiering voor e-procurement-projecten is bestemd voor consortia die uit ten minste twee publieke of private entiteiten bestaan. Deze moeten gevestigd zijn in een of meer van de EU-lidstaten en/of in een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) die deelnemen aan het CEF Telecom-programma. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend in de periode 30 juni 2020 tot 5 november 2020. Lees hoe u een projectvoorstel indient (Engels).

Het subsidiebedrag van 3 miljoen euro is in het bijzonder bedoeld voor e-procurement-dienstverlening aan EU-bedrijven. Het is gericht op de ontwikkeling van services die EU-bedrijven in staat stellen in te schrijven op openbare aanbestedingen in elke EU-lidstaat, met gebruikmaking van minimaal geharmoniseerde aanbestedingsprocedures. Bekijk de tekst van de call for proposals (Engels).

CEF Telecom ondersteunt in algemene zin projecten die bijdragen aan:

  • Verbetering van het concurrentievermogen van de Europese economie;
  • Bevordering van de verbinding en compatibiliteit van nationale, regionale en lokale netwerken;
  • Toegang tot dit soort netwerken, waardoor de ontwikkeling van een digitale interne markt wordt ondersteund.