EMSFEI

Het European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (EMSFEI) is een expertgroep van de Europese Commissie op het gebied van e-factureren. Het is een belangrijke gesprekspartner van het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF). Het NMBF geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het EMSFEI over e-factureren en e-procurement.

Het EMSFEI heeft een formeel karakter. Het brengt op Europees niveau stakeholders van nationale forums als het NMBF en de gebruikerskant van de markt bij elkaar. Het doel van het EMSFEI is helpen de weg te bereiden voor grootschalige adoptie van e-facturatie op nationaal en Europees niveau.

De taken van het EMSFEI op het gebied van e-facturatie kunnen het best worden omschreven als:

  • Het helpen van de Europese Commissie bij de implementatie van bestaande communautaire wetgeving, programma’s en beleid.
  • De Europese Commissie ondersteunen bij de voorbereiding van wettelijke voorstellen en beleidsinitiatieven.
  • De coördinatie tussen EU-lidstaten, het uitwisselen van visies mogelijk maken.

Het EMSFEI biedt een unieke kans om op internationaal niveau ervaringen en best practices op het gebied van e-factureren uit te wisselen. Ook bespreekt het EMSFEI onderwerpen van gemeenschappelijk belang en kan het forum aanbevelingen doen aan de Europese Commissie.