Halvering wettelijke betaaltermijn grootbedrijf aan mkb

Grote bedrijven betalen de facturen van hun mkb-leveranciers steeds later. De gemiddelde betaaltermijn is eind 2019 opgelopen naar 41,4 dagen. Daarom werkt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging die de wettelijke betaaltermijn terug moet brengen van zestig naar dertig dagen.

Portret van staatssecretaris Mona Keijzer (EZK)
Staatssecretaris Mona Keijzer

Zeker in de huidige economische omstandigheden, die moeilijk zijn vanwege het coronavirus, biedt snellere betaling van facturen ondernemers financiële ademruimte en een grotere kans om door de crisis te komen, aldus staatssecretaris Keijzer. Mede daarom zet zij in op een wijziging van de Wet betaaltermijnen.

Dit is de uitkomst van de evaluatie van deze wet die dinsdag 8 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) wijst er in dit verband op dat elektronisch factureren of e-factureren een belangrijke ondersteunende rol kan spelen bij het sneller betalen van rekeningen. Door gebruik te maken van de digitale infrastructuur die hiervoor in Nederland en Europa bestaat, zijn aanzienlijk snellere betalingen mogelijk. E-factureren is sneller, maar ook goedkoper en minder foutgevoelig dan traditionele manieren van factureren.