'Wij willen van Peppol dé dominante standaard maken'

E-factureren en e-procurement hebben een betrouwbare, veilige standaard nodig. Het kabinet ziet Peppol als die standaard. Daarom is eind 2020 de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) opgericht. Nu deze organisatie goed staat, ziet coördinator Patrick Krul ruimte om het gebruik van Peppol actief te stimuleren. 'Ik zie echt enorme maatschappelijke meerwaarde in de uitvoering van deze opdracht', vertelt hij.

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) is eind 2020 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De primaire taak van deze kersverse autoriteit is de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de Nederlandse Peppol-infrastructuur waarborgen. Peppol is een internationaal afsprakenstelsel voor het veilig elektronisch uitwisselen van zakelijke gegevens, bijvoorbeeld facturen, maar ook orders en andere soorten berichten zijn mogelijk.

Voordelen van Peppol

Op dit moment zijn de bekendste Peppol-toepassingen e-facturen en e-orders. 'Juist het gecombineerde gebruik daarvan is veelbelovend', vertelt Krul. 'In de inkoopketen kan je e-orders automatisch koppelen aan factuurgegevens, waardoor de afhandeling grotendeels geautomatiseerd kan gaan verlopen.' Deze manier van facturen en andere gegevens uitwisselen is niet alleen veiliger, betrouwbaarder, duurzamer en minder foutgevoelig, maar ook veel efficiënter. Het bespaart tijd en geld. 'De potentiële besparingen zijn enorm', aldus Krul. 'Als heel Nederland gaat e-factureren scheelt dat naar schatting 3,5 miljard euro op jaarbasis.'

Toegang tot Peppol

De primaire taak van de NPa is toezicht houden op de naleving van het afsprakenstelsel en de serviceproviders die hier gebruik van maken, legt Krul uit. Dit zijn de bedrijven die de toegang tot het Peppol-netwerk verzorgen. Als zij aan de kwaliteitseisen voldoen, mogen ze hun klanten Peppol-toegang geven en aanvullende diensten aanbieden. Voor een Peppol-aansluiting kan je bij een serviceprovider terecht, maar er zijn ook boekhoudpakketten die Peppol al 'ingebouwd' hebben. De softwaremaker heeft dan een overeenkomst met een serviceprovider, waardoor je meteen met Peppol kan werken. Als je geen boekhoudsoftware gebruikt, zijn er zogenoemde factuurportals, waarmee je een e-factuur kan genereren. Op haar website legt de NPa de opties uit.

Gebruik Peppol stimuleren

Nu de NPa als organisatie goed is ingericht, komt er ruimte om met een bredere blik naar Peppol te kijken, merkt Krul. 'Voor ons is nu de vraag: hoe kunnen we de adoptie van Peppol verder bevorderen? We hebben net een nieuwe collega die zich volledig op adoptie toelegt. Dat gebeurt op twee manieren: enerzijds stimuleren we de overheid om Peppol meer in te zetten en anderzijds gaan we in gesprek met softwaremakers, in een community die we daarvoor oprichten. Van hen willen we graag horen waarom Peppol niet in alle pakketten zit, want dat is ons doel. Mogelijk kunnen we hen daarbij helpen.'

Peppol als dominante standaard

'Wat ons betreft wordt Peppol de dominante standaard, maar er zijn sectorgebonden netwerken die niet zomaar door Peppol vervangen kunnen worden,' aldus Krul. 'Daarom vinden we interoperabiliteit belangrijk. Peppol is dus niet de enige standaard, maar heeft als het aan ons ligt wel een dominante positie. We gaan voor optimale uitwisseling tussen Peppol en andere netwerken, waarbij Peppol ook een faciliterende functie kan krijgen in het koppelen van verschillende netwerken en standaarden voor e-factureren en e-procurement. De NPa werkt hieraan ook in internationaal verband, via OpenPeppol, de internationale non-profitorganisatie waarin het beheer van de Peppol-standaard is ondergebracht.'

NPa-roadmap: vijf sporen

Voor de verdere ontwikkeling van Peppol heeft de NPa een roadmap ontwikkeld met vijf sporen, gericht op technische doorontwikkeling van het netwerk, berichtenuitwisseling, beveiliging, adoptie en communicatie. Als het op communicatie aankomt, zou Krul graag zien dat Peppol een sterk merk wordt, waardoor eindgebruikers weten dat zij veilig en probleemloos kunnen e-factureren. 'Vergelijk het met "Intel Inside", de sticker die je vaak op computers ziet. Als een boekhoudpakket Peppol-connectiviteit heeft, geldt dat als een extra aanbeveling voor wat je ermee kan', vindt hij.

Doorontwikkeling NPa-organisatie

Krul is trots op de snelle ontwikkeling van de NPa sinds de oprichting eind 2020. 'Mensen aannemen, werkprocessen neerzetten, zorgen dat die goed gevolgd worden. Ik ben trots op wat we in korte tijd bereikt hebben met het team', zegt hij. Ook de samenwerking met de Helpdesk e-factureren krijgt steeds meer vorm, aldus Krul. De NPa geeft bijvoorbeeld trainingen aan medewerkers van de helpdesk, zodat die ook Peppol-vragen kunnen beantwoorden. 'Peppol is een belangrijk onderdeel van de digitale transitie in Nederland', besluit Krul. 'We kunnen hier aantoonbaar verschil maken. Daar wil ik als coördinator aan bijdragen.'

Interview en tekst: Remon Scheinhardt