Over het NMBF

Over het NMBF

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) is een onafhankelijk publiek-privaat overlegplatform. Het forum faciliteert de beleidsmatige discussie over de bevordering van e-factureren en e-procurement in Nederland. Over deze onderwerpen geeft het NMBF gevraagd en ongevraagd advies aan de Nederlandse overheid en het European Multi-Stakeholder Forum for e-Invoicing (EMSFEI).

De oprichting van het NMBF heeft een directe relatie met Richtlijn 2014/55/EU van de Europese Unie (EU). Het doel van deze richtlijn is de stimulering en harmonisatie van e-facturering bij overheidsopdrachten in de EU. De Europese Commissie heeft besloten dat elke EU-lidstaat een permanent nationaal belanghebbendenforum voor e-factureren moet inrichten. Het NMBF is het Nederlandse forum. Het NMBF adviseert de Nederlandse overheid over e-factureren en e-procurement en vertegenwoordigt het Nederlandse standpunt hierover in Europa. Dit laatste gebeurt in het European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (EMSFEI).