Over het NMBF

Over het NMBF

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) is een onafhankelijk publiek-privaat overlegplatform. Het forum faciliteert de beleidsmatige discussie over de bevordering van e-factureren en e-procurement in Nederland. Over deze onderwerpen geeft het NMBF gevraagd en ongevraagd advies aan de Nederlandse overheid en in Europees verband.

De oprichting van het NMBF heeft een directe relatie met Richtlijn 2014/55/EU van de Europese Unie (EU). Het doel van deze richtlijn is de stimulering en harmonisatie van e-facturering bij overheidsopdrachten in de EU. De Europese Commissie heeft besloten dat elke EU-lidstaat een permanent nationaal belanghebbendenforum voor e-factureren moet inrichten. Het NMBF is het Nederlandse forum. Het NMBF adviseert de Nederlandse overheid over e-factureren en e-procurement en vertegenwoordigt het Nederlandse standpunt hierover in Europa.