Bestuur NMBF

Het bestuur van het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) heeft de dagelijkse leiding over de activiteiten van het NMBF. Het bestuur krijgt hierbij ondersteuning van het NMBF-secretariaat. De precieze taken zijn uitgewerkt in het huishoudelijke reglement van het NMBF.

Het bestuur van het NMBF bestaat uit een voorzitter en een secretaris. De voorzitter wordt benoemd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De secretaris wordt aangewezen door het ministerie van BZK of Logius. Logius en het ministerie van BZK zorgen bovendien voor de secretariële ondersteuning van het NMBF. In het huishoudelijk reglement leest u wat de taken en verantwoordelijkheden van het NMBF-bestuur zijn.

Voorzitter

Vacature

Secretaris (waarnemend)

Raymond Dijkstra
LinkedIn-pagina