Lid worden van het NMBF

U kunt lid worden van het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) door uw contactgegevens aan het secretariaat van het NMBF te sturen. De secretaris van het NMBF neemt dan contact met u op. Deelname aan het forum is kosteloos. Het forum kent een huishoudelijk reglement waarin de rechten en plichten van forumleden zijn geregeld.

Deelname aan het NMBF geeft u als forumdeelnemer een aantal voordelen. Doordat u meepraat en meedenkt over de Nederlandse beleidstandpunten over e-factureren en e-procurement heeft u invloed op dat beleid, zowel in Nederland als op Europees niveau. Het NMBF-lidmaatschap geeft u bovendien de mogelijkheid goed in te spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van e-factureren en e-procurement. U kunt lessen trekken van de praktijkvoorbeelden en implementatie in andere EU-lidstaten. Tenslotte vergroot u uw nationale netwerk door uw NMBF-lidmaatschap.

Voorwaarden en investering NMBF-lidmaatschap

Als u kosteloos lid wordt van het NMBF, vraagt het bestuur van het forum van u dat u zich houdt aan het huishoudelijk reglement. Dit betekent onder andere dat u zich inschrijft in het transparantieregister van het NMBF, zoals dit is te vinden op de NMBF-ledenpagina.

De investering die het NMBF van u vraagt in tijd en inspanning bestaat uit:

  • Deelnemen aan (online) bijeenkomsten (minimaal drie keer per jaar).
  • Documenten lezen over Nederlands en EU-beleid.
  • Beleidsstandpunten of adviezen opstellen of hieraan bijdragen.

Het NMBF komt ten minste drie keer per jaar samen voor een algemeen overleg. U krijgt hiervoor en uitnodiging per e-mail en het NMBF kondigt overleggen ook op deze website aan onder Activiteiten.