Overzicht NMBF-leden

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) heeft een open toelatingsbeleid. Bedrijven, overheden, overheidsdiensten en koepel- en brancheorganisaties geven via het NMBF gezamenlijk vorm aan het beleid voor e-facturering en e-procurement in Nederland en de Europese Unie (EU). Het ledenregister van het NMBF is openbaar.

eVerbinding-logo

eVerbinding

eVerbinding maakt e-factureren en e-procurement bereikbaar voor iedere organisatie, ongeacht de grootte of de branche.

Exact-logo

Exact Business Software

Exact is een aanbieder van financiële- en bedrijfssoftware voor kleine en middelgrote bedrijven.

Flowcanto-logo

Flowcanto

Flowcanto is een consultancybedrijf gespecialiseerd in oplossingen voor gestructureerde communicatie (EDI en XML), informatie-logistics, e-factureren, e-procurement en administratieve workflows.

GBNED-logo

GBNED

GBNED is een zelfstandig onderzoeksbureau op het gebied van administratieve softwarepakketten en onderwerpen die daarmee te maken hebben. GBNED brengt publicaties uit en beheert een aantal websites met onderzoek en informatie.

Headon-logo (op witte achtergrond)

Headon

Headon helpt bedrijven en organisaties in de logistiek, zorg en financiële sector met business development en innovatie.

Logius-logo

Logius

Logius is de centrale dienstverlener van en voor de digitale overheid. Logius werkt - met oog voor burgers en bedrijven - aan digitale dienstverlening door publieke organisaties.

BZK-logo

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK ontwikkelt namens de Rijksoverheid beleid en kaders voor e-factureren en e-procurement in Nederland.

Placeholder voor logo

Peter Potgieser

Als Senior Consultant Business Innovation & Standardisation is Peter Potgieser actief op het gebied van e-business-innovatie en standaardisatie. Zijn focuspunten daarbij zijn e-factureren en e-procurement.

Ricoh-logo

Ricoh Nederland BV

Ricoh biedt een ruim aanbod aan oplossingen om bedrijfsprocessen te stroomlijnen met het oog op grotere efficiëntie en productiviteit.

RVO-logo

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt ondernemende Nederlanders op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Simplerinvoicing-logo (op witte achtergrond)

Simplerinvoicing

Simplerinvoicing is de community van e-facturatie-, ERP- en accounting-software-providers die e-factureren met UBL mogelijk maakt voor iedereen.

SRA-logo (op witte achtergrond)

SRA

SRA is een netwerkorganisaties van 370 zelfstandige accountantskantoren in Nederland. SRA versterkt de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren met praktische en strategische ondersteuning.

Placeholder voor logo

Standaardisatieplatform e-factureren (STPE)

Het STPE stimuleert en ondersteunt de implementatie en het gebruikt van de Europese norm voor e-factureren EN 16931-1 ('kernfactuur') in Nederland.

Tie Kinetix-logo

TIE Kinetix

TIE Kinetix helpt bedrijven en organisaties bij het verbinden, integreren en versnellen van alle belangrijke processen rond marketing, sales, logistiek en financiën.

Tradeinterop-logo

Tradeinterop

Tradeinterop helpt zzp'ers, het mkb en grote ondernemingen bij het veilig elektronisch uitwisselen van facturen en orders.