NMBF-partners

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) staat als onafhankelijk overlegplatform in contact met andere organisaties en platforms. Deze partners ontwikkelen en implementeren bijvoorbeeld softwarestandaarden voor e-factureren en e-procurement of geven praktische ondersteuning en voorlichting. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke partners van het NMBF en hun aandachtsgebieden.

Digitale Overheid

Platform van de Nederlandse overheid dat ambtenaren, beleidsmakers en ICT-bouwers helpt die de digitale dienstverlening van de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker willen maken.

Digitale Overheid

European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (EMSFEI)

Het EMSFEI is een expertgroep van de Europese Commissie en een Europese gesprekspartner van het NMBF bij het stimuleren van de adoptie van e-factureren in de Europese Unie. Op dit moment is het EMSFEI niet actief.

EMSFEI

Helpdesk e-factureren

Website die leveranciers van de Rijksoverheid praktische ondersteuning biedt bij e-factureren. Dit gebeurt onder andere via de E-Factuurwijzer, FAQ's en support via e-mail en telefoon.

Helpdesk e-factureren

Logius

Logius is de centrale digitale dienstverlener binnen de Rijksoverheid en zorgt voor voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening.

Logius

Logius - Afdeling standaarden

De afdeling standaarden van Logius werkt als opdrachtnemer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de (inter)nationale ontwikkeling van e-procurement-standaarden.

Logius - Afdeling standaarden

Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)

De NPa houdt in Nederland toezicht op het Peppol-afsprakenstelsel, waarin afspraken zijn gemaakt over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de Peppol-infrastructuur.

Nederlandse Peppolautoriteit

Standaardisatieplatform e-factureren (STPE)

Publiek-privaat overlegplatform dat de Nederlandse Core Invoice Usage Specification (NLCIUS) onderhoudt. NLCIUS is de Nederlandse versie van de Europese norm (EN)16931 voor e-factureren.

STPE