NMBF-partners

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) staat als onafhankelijk overlegplatform in contact met andere organisaties en platforms. Deze partners ontwikkelen en implementeren bijvoorbeeld softwarestandaarden voor e-factureren en e-procurement of geven praktische ondersteuning en voorlichting. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke partners van het NMBF en hun aandachtsgebieden.

European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (EMSFEI)

Het EMSFEI is een expertgroep van de Europese Commissie en de belangrijkste Europese gesprekspartner van het NMBF bij het stimuleren van de adoptie van e-factureren in de Europese Unie.

EMSFEI

Digitale Overheid

Platform van de Nederlandse overheid dat ambtenaren, beleidsmakers en ICT-bouwers helpt die de digitale dienstverlening van de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker willen maken.

Digitale Overheid

Helpdesk e-factureren

Website die leveranciers van de Rijksoverheid praktische ondersteuning biedt bij e-factureren. Dit gebeurt onder andere via de E-Factuurwijzer, FAQ's en support via e-mail en telefoon.

Helpdesk e-factureren

Standaardisatieplatform e-factureren (STPE)

Publiek-privaat overlegplatform dat de Nederlandse Core Invoice Usage Specification (NLCIUS) onderhoudt. NLCIUS is de Nederlandse versie van de Europese norm (EN)16931 voor e-factureren.

STPE

Logius

Logius is de centrale digitale dienstverlener binnen de Rijksoverheid en zorgt voor voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening.

Logius

Centrum voor Standaarden

Het Centrum voor Standaarden werkt als opdrachtnemer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de (inter)nationale ontwikkeling van e-procurement-standaarden.

Centrum voor Standaarden