NMBF-werkprogramma

In het werkprogramma van het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) is vastgelegd wat op dit moment de werkzaamheden van het forum zijn. In principe komt het NMBF drie keer per jaar bijeen. De forumleden formuleren dan gezamenlijk beleidsstandpunten en -adviezen over e-facturering en e-procurement.

Op grond van de missie en doelen van het NMBF, richt het forum zich met het huidige werkprogramma op de volgende werkzaamheden:

  • Beleidsvraagstukken rond e-facturering en e-procurement in Nederland agenderen en bespreken.
  • Nederlandse standpunten bepalen over vraagstukken die de Europese Commissie (EC) of het European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing (EMSFEI) agenderen over e-facturering en e-procurement.
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Nederlandse overheid en de EC (via het EMSFEI) over e-facturering en e-procurement.
  • Zorgen voor een actueel beeld bij de EC over de stand van zaken in Nederland op het gebied van e-facturering en e-procurement.
  • Nederlandse CEF-proposals die te maken hebben met e-facturering en e-procurement ondersteunen en co√∂rdineren.
  • Nederlandse beleidsinbreng over e-facturering en e-procurement in de Europese Unie (EU) co√∂rdineren.

Voor elke bijeenkomst van het forum stelt het NMBF-bestuur een agenda vast met bespreekpunten die op dat moment aandacht vereisen of die het forum zelf nodig acht om te bespreken.