NMBF-werkprogramma

In het werkprogramma van het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) is vastgelegd wat op dit moment de werkzaamheden van het forum zijn. In principe komt het NMBF drie keer per jaar bijeen. De forumleden formuleren dan gezamenlijk beleidsstandpunten en -adviezen over e-factureren en e-procurement.

Op grond van de missie en doelen van het NMBF, richt het forum zich met het huidige werkprogramma op de volgende werkzaamheden:

  • Beleidsvraagstukken rond e-factureren en e-procurement in Nederland agenderen en bespreken.
  • Nederlandse standpunten bepalen over vraagstukken die de Europese Commissie (EC) agendeert over e-factureren en e-procurement.
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven over e-factureren en e-procurement aan de Nederlandse overheid en in Europees verband.
  • Zorgen voor een actueel beeld bij de EC over de stand van zaken in Nederland op het gebied van e-factureren en e-procurement.
  • Nederlandse beleidsinbreng over e-factureren en e-procurement in de Europese Unie (EU) coördineren.

Voor elke bijeenkomst van het forum stelt het NMBF-bestuur een agenda vast met bespreekpunten die op dat moment aandacht vereisen of die het forum zelf wil bespreken.