RSS

Via RSS-feeds kunt u automatisch een melding krijgen zodra een nieuwsbericht op deze website verschijnt.

RSS-reader nodig

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader of feedreader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en in één overzicht laat zien. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd.